Workshopy

 


Workshop osobnostního vzdělávání se zaměřěním na 

                                                          Wellbeing


Protistresová dechová cvičení


Psychické zdraví a životní celkové duševní rozpoložení hrají podstatnou roli v životě každého z nás. Chceme proto žákům a studentům nabídnout praktické návody, jak účině zvládat každodenní stres. Nabízíme povídání o emocích a jejich propojení s fyzickým tělem a myšlením. A jednoduchá protistresová cvičení, založená na práci s dechem. Aktivity jsou záměrně zvoleny tak, aby je mohl každý sám, kdykoli. Žákům 8. a 9. tříd základních škol a 1. a 2. ročníkům středních škol


Absolventky fakulty Dramatické výchovy na DAMU MgA. Barbora Týmalová a fakulty Alternativního a loutkového divadla MgA. Adriana Kubištová PhD. 


Program je plně financován grantem Evropské Unie.

Rozsah: 4 vyučovací hodiny


Kontakt: b.svobodova@seznam.cz   +420 608 541 087


Workshop osobnostního vzdělávání se zaměřěním na 

                                                          Odpovědnost


Postupné přejímání vlastní odpovědnosti vnímáme jako klíčovou součást osobnostně sociálního rozvoje žáků. Nabízíme jim autenticitu prožitku, který poskytuje hra. Kreativně zaměřená cvičení vybízí k zapojení vlastní iniciativy i přijímání důsledků svého jednání.Žákům 4.- 5. tříd základních škol


Absolventky fakulty Dramatické výchovy na DAMU MgA. Barbora Týmalová a fakulty Alternativního a loutkového divadla MgA. Adriana Kubištová PhD. 


Program je plně financován grantem Evropské Unie. 

Rozsah: 4 vyučovací hodiny


Kontakt: b.svobodova@seznam.cz      +420 608 541 087


www.divadlob.cz